In occasione della festa del papà, propongo questa poesia, tratta dall’Antologia di “TROPEA: Onde Mediterranee” – 13^ edizione, 2016, in memoria di tutti i PAPÀ che non ci sono più.

TRI PALORI
(di Carmelo Morena)

Non ti rissi mai sti tri palòri,

oggi, chi ci penzu, su’ pintùtu,

na vota, quandu erumu figghiòli,
tu eri troppu seriu e risintutu.

Avi ‘na vita chi ti vogghiu diri,
girìu tundu ma oggi decidìa,
ora chi l’anni ti ficiru ‘nducìri,
chiddu chi dicu esti sulu pi tìa.

Na vita passata ammenzu ‘o mari,
ti bastava n’occhiata pi cumandu,
non c’era nenti chi non sapivi fari,
tutti i ricordi si vannu ‘nzummandu.

Jeu chi vucàva, dopu ra nuttata,
vardava i to’ occhi, divintari picciriddhi,
i brazza rrutti, ‘a schina pizziata,
si stutavanu oramai l’urtimi stiddhi.

Stanchizza e fami erunu a muràta,
oggi mi tornanu ‘nta menti li to’ pèni,
comu esti duci ‘u ricordu sta jiurnata,
truvai u curaggiu papà: ti vogghiu bbèni!