SUTTA Ô SANDISSIMU
(di Rocco Greco)

Vinni u Ti trovu, Misericordiosu:
Sutta ‘sta Cruci mi nginocchju a Ttia,
Tu m’aspettavi, … io no’ ngi cridia
ca nda li vrazza Toi trovu riposu.

Dammi Signuri, u donu i l’indelettu,
Forza e coraggiu pemmu vaju avandi
Dammi ‘a pacenza, chija di li Sandi,
E la Tua Fidi mu m’ajuci mbettu.

Fammi Signuri, sembi m’aju a mmendi
Ca fusti misu ncruci pe’ nu’atri,
Ca Ti su’ figghju … e Tu mi veni Patri,
Avendu sembi, sembi a Ttia d’avandi.

No’ mu m’abbattu e mu mi sconfortu
Si a li voti a vita è ‘na tormenda
Si tribulusa appari e mi spavenda,
Si patimendi aju mu sopportu.

Paci Ti cercu, sembi a Ttia adurandu,
Gloria ô Patri ô Figghju e ô Spirutu Sandu.-